Bestyrelsen

 

FORMAND
Peder Møller
peder@sporvejenes.dk
KASSERER
NÆSTFORMAND
Lars Peter Nellemann
Carsten Fomsgaard Nielsen
larspeter@sporvejenes.dk
carsten@sporvejenes.dk
BEST.MEDL.
BEST.MEDL.
BEST.MEDL.
BEST.MEDL.
Leo Steffensen
Flemming Elley
Kristian Kyhl
leo@sporvejenes.dk
flemming@sporvejenes.dk
Ingen mail
kristian@sporvejenes.dk